Spolning av vattentäkt

Vi har under vecka 11 med hjälp av våra entreprenörer spolat två av våra borrhål med högtrycksbil.
Det är borrhålen till vår huvudvattentäkt belägna på resevatsmarken i skogen mellan väg 2 och väg 11 som spolats och spolningen utfördes från väg 2 där slang drogs över ängen för att få tillträde till brunnen.

I samband med spolningen byttes även en del tekniska komponenter ut och en ny manschett placerades i borrhålet för att försöka förhindra att förorenat ytvatten att rinner in i borrhålet.

Båda borrhålen dokumenterades även med kamera från en filmbil i samband med spolningen för att bättre får en överblick över statusen på borrhålen.

Vi inväntar nu resultaten från vattenprover och hoppas på att våra åtgärder ska leda till en förbättrad vattenkvalitet.