Stigar & Vandringsleder

Förutom den mycket populära Roslagsleden så finns ett väl utbyggt nät av vackra stigar genom våra skogsmarker som på många ställen går genom storslagen natur och varker urskog.
Många stigar är utmärkta med skyltar och i slutet av av våra vägar börjar många stigar som bjuder in till upptäcksfärder i våra skogsmarker.
Via stigarna på området kan du förutom att njuta av den vackra naturen även utforska gamla kulturmarker, gruvhål och fornminnen.

Använd gärna vår friluftskarta för att utfoska vår vackra natur

Stigen genom södra reservatsmarken i vinterskrud

Stigarna märks ut kontinuerligt med skyltar för ökad säkerhet och trivsel. Kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till med att marka ut stigar i naturen.