Anläggning av stig till vattentäkt

Då vår vattentäkt på reservatsmarken kräver en del underhåll och är svårtillgänglig har föreningen ansökt till länsstyrelsen om att få anlägga en enklare stig över ängsmarken från väg 2 till vattentäkten.
Tillståndet gäller att få anlägga en enklare spång/bro över bäcken samt även utföra viss spängning över sankare partier där behov finns.

Ansökan för detta har bifallits av länstyrelsen och och samfälligheten räknar med att påbörja abetet med detta under 2021.

Läs mer i vår ansökan samt beslut från länsstyrelsen: