Byggregler

Norrtälje kommuns detaljplan för Fjällboholmar anger att huvudbyggnaden får vara på högst 80m2 beläget minst 6 meter från tomtgräns samt ett uthus/gårdsbyggnad om högst 40m2 beläget minst 4,5 meter från tomtgräns.
Byggnaden får endast ha ett våningsplan, inredd vind tillåts ej och byggnadshöjden får max uppgå till 3,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för uthus, prickad tomtmark får ej bebyggas.
I tillägg har du lov att bygga till 15m2 planstridigt, en så kallad attefallstillbyggnad på befintlig fastighet och då räcker det med en bygganmälan vilket gör att huvudbyggnaden då kan vara totalt 80+15.
.
För uppförande av ny byggnad krävs bygglov.
Även uterum och skärmtak kräver bygglov eller bygganmälan.

Man får även uppföra friggebod med totalyta om högst 15m2 liksom ett Attefallshus om 25m2 för komplementbyggnad och 30m2 för komplementbostadshus.
Attefallshus kräver en bygganmälan till kommunen samt grannemedgivande om det är närmare än 4,5m från tomtgräns. Även friggebod kräver ett grannmedgivande om den placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

För mer information om byggregler kontakta Norrtälje Kommun –>