Föreningsstämma

Fjällboholmars föreningsstämma hålls normalt den sista lördagen i maj vid Centrumhuset.

Kommande föreningsstämma

Nästa föreningsstämma äger rum den 28 maj 2022. Kallelse till medlemmarna skickas stadgeenligt. Handlingar kommer att publiceras på den här sidan.

Årsstämmoprotokoll