Markskötsel

Vi äger en hel del skog som vi förvaltar vilket innebär att föreningen är ålagd att ha en skötselplan för våra marker.
Vi har nyligen låtet skogssyrelsen ta fram ett förslag till skötselplan som ni finner bland dokumenten nedan tillsammans med separat karta över de olika områden som beskrivs i planen.


Dokumentation om markskötsel på Fjällboholmar