Bra att veta

Medlemsregister

Vi är skyldiga att föra register register över medlemmarna i samfälligheten. Dessa register används endast för internt bruk och innehåller inte personnummer. Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Meddela oss om du som medlem har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen. Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.

Följande filer innehåller det viktigaste att känna till om vår samfällighet för dig som bor här.