Vägföreningen

Fjällboholmars Vägförening ansvarar för våra infartsvägar samt den del av kustvägen som tillhör Fjällboholmar. Vägföreningen har en egen styrelse och förutom samfällighetens medlemmar innefattas även en del enskilda fastigheter utmed kustremsan som också utnyttjar vägarna. Övriga delar av vägnätet sköts av samfälligheten.
Tänk på att använda mötesplatserna på kustvägen. Under vinterhalvåret sköts snöröjning via vår entreprenör, var noga med att parkera på din egen tomtmark för att inte stå ivägen för plogbilen.

Snöröjning

Snöröjning sker senast fredag eftermiddag, klart runt 15:00, om det inte har kommit mycket snö för då sker plogning efter mängden nederbörd.
Plogning sker under storhelger tex jul och nyår av parkeringsytor vid Centrumanläggningen.
Medlemmar som behöver snöröjning andra tider bekostar detta själva och kontaktar själva vår entreprenör Stefan Olson direkt på telefon 070-876 99 55

Kontakta vägföreningen

E-post: vf.fjallboholmar@gmail.com

Vägföreningens filarkiv