Föreningen behöver någon(några) för tillsyn och skötsel av centrumhuset

Vi söker er som vill hjälpa till med tillsyn och skötsel av centrumhuset. Det som ingår är bland annat: Inköp av förbrukningsartiklar, regelbunden kontroll av värme och ventilation, snöskottning, skötsel av verktygsförrådet, felavhjälpande åtgärder mm.

Ersättning utgår för arbetet enligt schablon. 

En fullständig uppdragsbeskrivning finns att tillgå.

För vidare information om uppdraget och anmälan av intresse kontakta i första hand Stefan Hjälte. 

(hjaltestefan@gmail.com)

Lämna ett svar