Postlådor nedblåsta

Postlådeställningen vid infarten till Norra Fjällboholmar har blåst ned. Styrelsen ber de som har brevlådor där att flytta dem till brevlådesamlingen längre ned vid vändplanen.