Avgiften för 2023 utskickad

Avgiften för 2023 är utsänd främst via mail och några fall via post. Har ni ej erhållit faktura med avgift för 2023 v g sänd in er mailadress till faktura@samfjallboholmar.se.

Avgiften för 2023 är 2100 kr plus moms 525 d v s total 2625 kr. Fakturan skall betalas senast 21 mars 2023.