Information om vattenpåsättning

Vattnet kommer att sättas på så fort som möjligt efter det att tjälen gått ur våra vägar, vilket med nuvarande väder tyvärr kan ta tid. I nuvarande situation med fortfarande tjäle i marken och mer kyla på gång kommer tidigast vattnet att sättas på ett par veckor efter påsk.