Information om vattnet inför säsongen 2021

Under våren har vi med hjälp av våra entreprenörer spolat våra två borrhål och bytt ut en del tekniska komponenter,  bl a en ny manschett för att förhindra förorenat ytvatten från att rinna ner i borrhålet.  Vattenprover har sänts in och vi väntar på resultatet av detta.
 
Vi avser att m h a vår vattenentreprenör koppla på sommarvattnet innan påskhelgen.