Inbrottstjuvar i området

Några fastigheter (2-4 adresser) inom samfälligheten verkar under senaste perioden haft besök av Inbrottstjuvar. Kontrollera era fastigheter eller be en granne titta till.