Besök vår nya parkskog

Skogsguppen har under höst och vår lagt ner många timmar på att gallra ut och rensa upp i det vackra skogspartiet vid väg 6 som gränsar till reservatsmarken. Arbetet har utförts med stort fokus på att främja artrikedom och den biologiska mångfalden.
Detta har bland annat gjorts genom att skapa viktiga faunadepåer och lämna högstubbar av asp samt gallra för att främja trädsorter som är viktiga för den biologiska mångfalden.
Vill du läsa mer om hur samfälligheten jobbar för att bevara mångfalden samt veta mer om vilka viktiga biotoper du kan träffa på i detta vackra skogsparti så ha samfälligheten satt upp fem informationstavlor runt om i skogen där du kan läsa om arbetet.

Kan du hitta alla fem?

Perfekt om ni vill lära barnen om skog och natur eller för oss vuxna också för den delen 🙂

Styrelsen och skogsgruppen hoppas att detta fina skogsparti kommer vara till glädje för alla medlemmar och hoppas ni tycker det är värt mödan.