Information om vatten till Påskhelgen

Vattnet är nu påkopplat på alla vägar utom väg 4 där ett träd har skadat en vattenpost som måste ersättas före vattnet kan sättas på.

Vi vill även göra alla uppmärksamma att vi ännu inte fyllt vår vattentank vilket gör att vattentillgången kommer vara begränsad över påskhelgen.

Vi ber därför alla att verkligen spara på vattnet och ha förståelse för att det kan uppstå dåligt vattentryck vissa tider på dygnet om många tappar vatten samtidigt.


Vi har även indikation på en liten vattenläcka på väg 16 då vi ser en viss vattenförbrukning där även med alla kranar stängda. Vi har ännu inte lyckat lokalisera läckan och ber därför alla på väg 16 att vara uppmärksamma på om de ser något läckage.

Slutligen vill vi önska alla en trevlig och solig påsk i stugan!