Valberedningen informerar

Nu är det inte långt kvar till årsstämman och vi har i styrelsen nu två vakanser – En ordinarie ledamot samt en suppleant.

Därtill söker vi två revisorsuppleanter, dessa sitter inte i styrelsen utan fungerar som en uppbackning till ordinarie revisor.

Vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i samfälligheten.

Om du känner någon annan i samfälligheten som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.

Vår samfällighet är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående samfällighet.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och att träffa oss i valberedningen för ett samtal och diskussion.

Varmt välkomna in i styrelsen!

Valberedningen Fjällboholmars Samfällighetsförening

Kontakta:

Anna Eriksson
anna.eriksson@amadeus.com

CG Wrangel
bosscop@hotmail.com

Elisabeth Hägglund
ehaggnord@hotmail.com

Lämna ett svar