Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet

Vi har tillsammans med vår entreprenör i vattenfrågor gjort en åtgärdsplan för att förbättra vär vattenkvalitet innan påsättningen av sommarvattnet.
Åtgärden består i att vi skall högtrycksspola vårt borrhål med spolbilar samt förnya den manschett som förhindrar att främmande patiklar kommer ner i borrhålet.

Rent tekniskt innebär detta en del utmaningar då vårt borrhål är beläget långt från en farbar väg för spolbilen vilket innebär att två spolbilar måste användas och slang dras från väg 2 och över bäcken/ängen till borrhålet.

Styrelsen har även ansökt till Länsstyrelsen om att få anlägga en enklare stig/väg till borrhålet som skall vara framkomlig med fyrhjuling för att underlätta service av utrustningen som är placerad i borrhålet.