Utsändning av avgift för 2023 försenad

Enligt ny lagstiftning är samfälligheten momspliktig för sina intäkter 2023. Det innebär att moms på 25% läggs ovanpå vår medlemsavgift för 2023. P g a detta nya krav från myndigheter och lång tid för monsregistrering har utsändningen av faktura för medlemsavgiften 2023 blivit försenad. Avgiften för 2023 blir därför 2100 kr plus 525 (25% moms) d v s 2625 kr . Styrelsen räknar med att fakturorna skall sändas ut senast slutet av februari.