Sommarvattnet otjänligt

Tyvärr har det senaste vattenproverna på sommarvattnet som vi fått analyssvaren på visat på otjänligt på grund av lukt. Vi uppmanar medlemmarna att t v koka vattnet före användning.

Vattnet i centrumhuset och vid handpumpen är Tjänligt men med anmärkning. Vi kommer trots detta att i möjligaste mån och om vädret tillåter ha vattnet på över Allhelgonahelgen.

Styrelsen tillsammans med Magnus Svenssons Bygg AB (vår tjänsteleverantör för vatten och avloppsfrågor) arbetar vidare med att identifiera orsaken till vattenproblematiken och ta fram en åtgärdsplan.

MVH
Styrelsen
Fjällboholmar samfällighet