Upprustning av sjösättningsramp och båtplats

I morgon onsdag 5/7 kommer Ola Holm från Grisslehamns Schakt och hjälper oss att rusta upp vår sjösättningsramp / båtplats

Föreningen har en fantastiskt fin uppställningsplats och sjösättningsramp som tyvärr inte kunnat nyttjats ordentlig på senare år då stormar och tidens tand gått hårt åt stranden och rampen. I morgon onsdag påbörjas arbetet med att restaurera båtramp och se till att denna går att nyttja framöver samt klara framtida stormar på ett bättre sätt. Grävare står nu parkerad på nedre parkeringen men kommer att flyttas senast fredag då det tunga arbetet planeras vara klart.

Skepp å hoj hälsar Styrelsen!