Båtplatsen iordningställd

Tack vare vår duktiga entreprenör Ola Holm är vår båtplats numera återställd i användbart skick.

Tidens tand, landhöjningen och mängder av uppspolad sten och grus har gjort att vår fina båtplats de senaste åren varit oanvändbar men nu har Ola med hjälp av en stor grävmaskin samt frivilliga på området plockat bort grus och stenbumlingar samt återställt sjösättningsrampen i brukbart skick.

Nu finns det återigen vattendjup för att sjösätta båt på ett säkert sätt och en fungerande ramp där man kan få ner en kärra och vi hoppas att detta kan bidra till att återväcka intresset för båtplatsen bland våra medlemmar.

Om tillräckligt intresse finns hoppas styrelsen att detta kan bli en nystart för vår båtplats så att vi med gemensamma krafter kan fortsätta förbättringsarbetet så att båtplatsen blir ännu bättre och mer lättanvänd för alla med båtintresse.

Styrelsen ser gärna att vi blir fler som kan hjälpa till med förbättringar av båtplatsen och än finns mycket att göra så säg gärna hej till någon i styrelsen och anmäl ert intresse eller skicka ett mail till info(a)samfjallboholmar.se eller varför inte titta förbi efter sommarens brännbollsturneringar och prata båtplats.