Undersökning om intresse för gemensamt vatten och avlopp

Här redovisas resultatet från den intresseundersökning som gjordes i våras, avseende gemensamt vintervatten och avloppssystem:

https://usercontent.one/wp/samfjallboholmar.se/wp-content/uploads/Svar-enkat-Fjallboholmar.pdf?media=1710175626

Drygt 60% av fastigheterna inom samfälligheten har besvarat enkäten.

Styrelsen arbetar vidare med underlag för gemensamt vatten och avlopp. Vi vill betona att detta är en initial enkät om intresset, inget beslut har fattats om detta mycket avancerade projekt. En gemensam lösning av både vatten och avlopp är komplex ur juridisk, finansiell och teknisk synpunkt.

Svar-enkat-Fjallboholmar

Lämna ett svar