PÅSÄTTNING AV SOMMARVATTEN

Sommarvatten kommer att succesivt sättas på fr o m Lördag 23 april och några dagar därefter.

OBS !!! Rör inte vattenkranarna för sommarvattnet. Sätt inte på vattnet om det är avstängt.
Magnus arbetar för fullt så att vi ska få igång vattnet.
Skruva inte på vattenkranarna vid tomtgränsen eftersom det försvårar Magnus arbete och det tar längre tid innan vi kan få igång vattnet. När allt arbete är klart kommer alla att informeras om att sommarvattnet är igång.Så håll i och håll ut ju fortare arbetet går ju fortare har vi vatten.
Jättebra om du informerar dina grannar så alla får infon
Ha en fin dag
Styrelsen

Lämna ett svar