Nedblåsta grenar längs våra vägar

Vinterns nedisning av träden följt av kraftig vind har medfört att det ligger en hel del knäckta toppar och avbrutna grenar längs våra vägar.
Vi vill gärna uppmana alla att hjälpas åt och röja upp sådant som ligger i diken och på våra marker. All hjälp uppskattas så ta gärna en titt kring tomten där du bor om något behöver tas om hand.

Gäller det större träd och vindfällen på föreningens mark får ni gärna kontakta styrelsen så använder våra entreprenörer till detta där det kan anses utgöra en fara eller ligger i vägen.

Lämna ett svar