Vattenprover

Senast tagna vattenprover ute på vägarna på södra och norra visar på att vårt vatten håller en tjänlig nivå (godkänd).

På de prov som tas direkt efter pumphuset ställs på grund av antalet användare samma höga krav som på de kommunala vattenverken vilket gör att vi får anmärkning för att järn och manganhalterna är något över gränsvärdet när vattnet lämnar pumphuset.
.
När vi tar vattenprover vid slutanvändaren (du & jag) ute på vägarna godtas dock högre gränsvärden vilket gör att de vattenprover som är tagna ute på vägarna är tjänliga (fullt godkända) utan någon anmärkning.
Detta kan tyckas märkligt eftersom det är samma vatten men det är så det är.

Glädjande är även att den lilla halt av odlingsbara bakterier som tidigare funnits i vattnet nu är helt borta på utgående vatten från vattentäkten (pumphuset). Detta visar på att det UV-filter som nyligen installerats är effektivt och fyller sin funktion med att ta bort eventuella bakterier som följer med dricksvattnet.


Prover är tagna både vid pumphuset och ute i distributionsnätet och resultaten finns tillgängliga i filarkivet.

-Tidigare rekommendation om att koka vattnet gäller således inte längre.

Lämna ett svar