Valberedningen informerar

Hej alla Fjällboholmare !

Här kommer en inbjudan från valberedningen !

Vi närmar oss årsstämma och det är dags att utse styrelse för kommande år.

Det är två ordinarie ledamöter (ordförande och kassör) samt 3 suppleanter, en ordinarie revisor och en suppleant revisor som ska väljas i år.

Glädjande nog så kan flera i nuvarande styrelse tänka sig att ställa upp för omval men vi vill också undersöka intresset hos fler engagerade Fjällboholmare det finns fortfarande lediga poster.

Så om du kan tänka dig att vara med i styrelsen är du välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen:

Ann Hennicks väg 11  (070-3191258)

Emanuel Sparring väg 7 (070-341 76 76)

Istvan Von Polgar väg 12 (070-758 42 82)

Vi strävar efter en dynamisk styrelsesammansättning som har en spridning av olika åldrar, kön, nya och gamla Fjällboholmare, representation från hela området etc. Kul också om vi i styrelsen har olika yrkeserfarenheter och/eller annat styrelsearbete som vi kan ha glädje av även i samfällighetens styrelse. Men viktigast är förstås att du kan och vill engagera dig i våra gemensamma frågor.

Så om du känner att du skulle kunna tänka dig att vara med i styrelsen – kontakta någon av oss !

Vänligen

Valberedningen