Spara på vattnet

Spar på vattnet, gäller både sommarvattnet och vatten ur egna brunnar. Vårt grundvatten ligger ca 3 meter under normalvärdet.
I södra Norrtälje har brunnarna börjat sina.

Lämna ett svar