Skogsgruppen informerar

Tidigare under sommaren genomfördes den första motorsågsutbildningen nere vid centrumanläggningen och nu bildar vi en Skogsgrupp med frivilliga från samfälligheten.

Ansvarig för Skogsgruppen i styrelsen är Kristofer Söderholm (telefon 0708417738) och tanken med gruppen är att kunna hjälpa till med vindfällen eller lättare gallring tex i samband med städdagar framöver.

Några informationspunkter:
Info 1: I morgon lördag kl 10 kommer gruppen att genomföra sitt första uppdrag vid brevlådorna/handpumpen vid Norra Fjällboholmar där vi tar bort fallna och döda trän samt genomför lättare gallring. Vi kommer även ta bort några granar som drabbats av barkborre. Området har markerats som särskilt intressant av skogsstyrelsens konsulent med inslag av äldre ädellövträd, fina bestånd av hassel och spår av gamla tiders jorbrukslandskap och hamling. I samband med detta kan det väsnas lite och vi ber om överseende med motorsågsljudet

Info 2: Är du intresserad att vara med i Skogsgruppen, även utan Såg/Utbildning tex för att få lite uppfriskande kroppsarbete i skogen får ni gärna höra av er till mig!

Info 3: Är du intresserad att vara med på framtida motorsågsutbildning får ni gärna höra av mig så styr vi upp ett gemensamt utbildningstillfälle framöver! Även vana sågare får lära sig väldigt mycket nyttigt och man erhåller A-behörighet som är bra ur ett säkerhets- och försäkringsperspektiv

Info 4: Har du/ni träd på föreningens mark som behöver tas om hand – kontakta gärna mig via telefon/SMS eller messenger så ser vi till att det tas om hand på ordnat sätt.

Info 5: Framöver kommer vi genomföra mindre gallringar av våra skogsområden för att följa den skogsvårdsplan som Skogsstyrelsen tagit fram åt föreningen. Huvudsyftet är att få vackra och välmående skogar som är fina att vistas i där vi bevarar naturvärden samt tar hänsyn till andra faktorer såsom insyns- och bullerskydd. Framtida uppdrag kommer att genomföras i samråd med närliggande fastigheter så att alla får vara med och tycka till!

Vänliga hälsningar!
/Kristofer, Styrelsen och Skogsgruppen

Lämna ett svar