Motorsågsutbildning A

På senaste stämman informerade vi om att vi kommer arrangera en motorsågsutbildning för intresserade medlemmar under sommaren. Detta är en heldagsutbildning där deltagarna får lära sig grunderna i säker hantering av sin motorsåg samt vad som är bra att tänka på. Att ha en motorsågsutbildning är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv samt även ur ett försäkringsperspektiv om olyckan skulle vara framme.

Datum för detta är satt till 20-21 juli och vi kommer köra två grupper om 6 personer. Plats för detta är centrumanläggningen där vi kör teori och praktik.

Utrustning som behövs är egen såg samt skyddskläder. Föreningen samt utbildaren har även lite att låna ut om någon skulle sakna.

Kostnaden för utbildningen landar på strax över 2200 kr per medlem beroende på antal intresserade.

Anmäl ert intresse till Kristofer Söderholm, telefon 0708417738. Skicka gärna ett SMS med namn, väg och kontaktuppgifter samt om du önskar vara med i en framtida ”skogsgruppering” vars syfte är att ta lite mer ansvar om skogen, ev vindfällor på föreningens marker samt gallringsarbete i samband med städdagar framöver. Dessa medlemmar kommer att ha förtur till utbildningen.

Väl mött!

/Styrelsen samt den framtida skogsgruppen

Lämna ett svar