Kylan och sommarvattnet skapar problem


Tyvärr upplever vi nu den kallaste maj starten sedan 1987 vilket ställer till det för vårt sommarvatten.
Vi kommer tyvärr att behöva stänga av sommarvattnet p g a frysrisk under kalla nätter. Troligen kommer vi att bli tvungna att skjuta på vattentillförseln tills dess vädret har stabiliserats på stadiga plusgrader på nätterna.

UPPDATERING: -Vattnet är åter påslaget måndag 8 maj.