Information om tekniska förbättringar

Arbetet med att förbättra och förnya våra tekniska system har fortsatt under året och för att minska behovet av fysisk tillsyn i vårt pumphus har vi nu även driftsatt ett nytt webbaserat övervakningssystem.
Med de nya systemet kan vi övervaka vattenförbrukningen i realtid och få loggförd statistik på förbrukning under årets alla månader och dagar vilket gör att behovet för att manuellt loggföra vattenmätarna försvinner.

Systemet mäter även driftstid på de olika pumparna för att ge information om hur mycket de används samt kan därtill skicka ut mail och SMS om ett anläggningsfel skulle inträffa.
Systemet har även möjlighet för att styra funktioner i pumphuset för eventuellt framtida behov och allt kan enkelt göras via en webbsida.

Även driftsloggar för tillsyn digitaliseras för att göra det mer lättillgängligt utan att behöva besöka pumphuset för att fysiskt läsa loggboken.

Med det nya systemet kommer vi ha möjlighet att se om vattenförbrukningen närmar sig vår maxkapacitet under någon tid på året och då snabbt ha möjlighet att informera våra medlemmar om att minska sin förbrukning.

Under året har även nya lättlästa ritningsunderlag tagits fram över våra pumphus för att göra det lätt för vem som helst av våra medlemmar att sätta sig in i systemens funktion utan större förkunskaper. Ritningarna kommer även anslås på plats för att underlätta underhåll och systemförståelse för någon som inte är känd med systemen sedan tidigare.
I tillägg till detta har det tagits fram en helt ny fullständig teknisk beskrivning över våra vattensystem för att ytterligare förenkla handhavandet för en lekman likaväl som för utomstående entreprenörer.

Gällande vattenprover så görs detta i nära samarbeta med Södra Roslagens hälsoskyddskontor och provtagning sker i enlighet med deras önskemål och krav gällande provtagningsställe och intervall.
Årets första provtagningsrunda kommer ske före midsommar.
Innan vattenproverna tas kommer vår vattentank rengöras mycket noggrant av vår entreprenör före den fylls med vatten.

Ambitionen är att jobba vidare med att göra våra system så lättskötta och lättförståeliga som möjligt samt minska behovet av fysisk tillsyn där det går.
I förlängningen gör detta att samfälligheten blir mindre beroende av kunnandet från enskilda individer när fler av våra medlemmar på ett enkelt sätt kan sätta sig in i drift och underhåll.

Principskiss på styrenhet i pumphus
Exempel på webbaserad bild med flödesövervakning

Lämna ett svar