Information om föreningens dialog med länsstyrelsen angående stranden och reservatet

Under året har föreningen haft en dialog med Länsstyrelsen avseende nyttjandet av naturreservatet och dess inskränkningar.
Det har ju varit väldigt mycket trafik längs roslagsleden när ovanligt många människor sökt sig ut i skog och mark på grunda av den rådande pandemin. Det är ju i grunden roligt att fler får chansen att uppleva den vackra roslagskusten men det har också bjudit på nya utmaningar för oss på området med bland annat tältning på stranden och spontan grillning på platser som inte är lämpliga.

Föreningen har haft en väldigt bra dialog med länsstyrelsens representant för reservatet och de är lösningsorienterade och intresserade om av att det skall bli så bra som möjligt för alla parter.
Föreningen har även haft dialog med Norrtälje kommun vilka är de som har ansvaret för själva vandringsleden.

Vår strand ägs av oss i samfälligheten tillsammans med fjälls byalag men den innefattas även i reservatsmarken varför vi i föreningen inte har rätt att besluta om saker som tältförbud då detta idag medges enligt reservatsföreskrifterna.

Länsstyrelsen håller på och tar fram ett nytt förslag till reservatsföreskrifter som skall möjliggöra ett tältförbud på stranden med tillhörande information om detta men det är något som måste beslutas av deras juridiska avdelning varför vi får ha ett visst tålamod med att det kan ta lite tid.

Föreningen har även ansökt om att få anlägga organiserade grillplatser på två ställen på området för att grillning skall ske på ett säkert sätt vilket också kräver en ändring av föreskrifterna. Dessa grillplatser är alltså inte tänkta för de som går roslagsleden utan att vara till gagn för samfällighetens medlemmar i första hand.

Det har även kommit frågor från medlemmar om att reparera de trasiga spängerna på stigen som löper genom den södra reservatsmarken med start från mitten av väg 16.
Eftersom denna mark numera tillhör reservatet är det även där Länsstyrelsen som ansvarar för skötseln och inte samfälligheten men Länsstyrelsen har gett sin entreprenör uppdrag att byta dessa så det kommer förhoppningsvis att ske så fort som de har tid.

Det är även länsstyrelsens ansvar att röja vindfällen som faller över de stigar som går på reservatsmarken vilket görs kontinuerligt av deras entreprenör.
För de som kanske inte känner till det så betalar även Norrtälje kommun för en av soptunnorna vid centrumhuset för att kompensera för den ökade mängd avfall som roslagsleden innebär.

Föreningen fortsätter att ha en tät dialog med Länsstyrelsen och Norrtälje kommun och mycket är på gång men vi måste ha ett visst tålamod med att det kan ta lite tid att få igenom vissa ändringar.

Är du intresserad kan du läsa vår ansökan om grillplatser här:


Lämna ett svar