Information om din anslutning till sommarvattnet

Efter vintern har vi haft en del medlemmar med sönderfrysta ventiler på sina anslutningar till sommarvattnet och vi vill därför passa på att informera om vilka ventiler som bör användas för att undvika detta.

Många använder idag en kulventil på sin anslutning mellan fastigheten och föreningsvattnet och dessa har tyvärr väldigt lätt att frysa sönder. Detta då de i stängt läge innesluter vatten i ”kulan” som sedan expanderar och knäcker ventilen när det blir kallt.

Samfälligheten rekommenderar därför alla våra medlemmar att endast använda skjutventiler på sina anslutningar till vattensystemet.

Att ventilen är i funktionellt skick är varje fastighetsägares ansvar och om den måste bytas i samband med att sommarvattnet sätts på för att den frusit sönder så måste tyvärr vår entreprenör debitera den enskilda fastigheten för kostnaden.


Skjutventil
Kulventil

Lämna ett svar