Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i carporten vid förrådet på centrumanläggningen. Förrådsväggen är uppmärkt med infoskylt.

Hjärtstartaren på förrådets södra vägg.
Skylten på förrådet markerar hjärtstartaren. Den sitter på baksidan om byggnaden.

Lämna ett svar