Historiebok om Fjäll

Boken kan köpas av Eva Jönsson på väg 18 tomt 7.

Boken innehåller förändringar som ägde rum under 1900 – talet och berättelser är mycket personliga om de personer som bor i Norr och Söderfjäll på Väddö.

Lämna ett svar