Hämta gärna ved från vår nygallrade skog!

Under hösten har skogsgruppen arbetat med att gallra ut igenväxande gran ur det mycket bevarandevärda skogspartiet med blandad lövskog som angränsar till Naturreservatet strax efter brevlådorna på norra Fjällboholmar.
Tanken är att få in ljus för att gynna lövträden och i sin tur den biologiska mångfalden samtidigt som vi skapar en trevlig och tillgänglig skog för våra medlemmar att ströva i.

En hedervärd insats gjordes även under höstens städdag där ett gäng starka medlemmar kämpade med att släpa ris och städa upp i skogspartiet, stort tack för detta engagemang!

Under arbetet har vi även gallrat ur flera döda granar som drabbats av granbarkborre vilket ger en prima färdigtorkad ved som går att elda med direkt.

Den ved som är utlagd i dikena i 1-metersbitar är fritt att hämtas av medlemmarna och vi är glada om det kommer till användning för någon.
De längre stockarna skall samlas ihop och flisas för föreningen att använda som underlag på stigar och lekplatser.

Det återstår ännu en del som skall gallras och en del ”städning” kvarstår innan detta skogspartiet är helt färdigt men gå gärna dit redan nu och ströva och kanske plocka undan en pinne eller två.

Och, -Pssst, där hittar man även svamparnas konung, den stolta fjällskivlingen ( men berätta det inte för någon).

Tillägg:
Det finns fortfarande en fin trave torr ved kapad i enmetersbitar som ligger på vändplanen i slutet av Örnviksvägen (Väg 7). Skynda och fynda!