Gällande moms för samfälligheter

På förekommen anledning vill Styrelsen informera att eventuell återbetalning av moms kommer att ske i efterhand. Ni ska alltså betala årets faktura som vanligt.

Det finns ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen i frågan men vi avvaktar för att se hur det som redan betalats in ska redovisas rent praktiskt.

Läs mer här:

https://www.domstol.se/nyheter/2024/02/bidrag-som-en-samfallighetsforening-uttaxerar-av-sina-medlemmar-ska-inte-vara-foremal-for-mervardesskatt/