Dam- och herrbastu

Från och med 1:a  oktober öppnar vi upp både herr och dambastun på det ordinarie sättet d v s två separata omklädningsrum, duschar och bastu för herr och dam. Möjlighet att boka en avdelning för en familj kvarstår med en bokningslista. OBS: P g a vattenskada i herravdelningen tvingas vi fr o m 2021-10-03 t v stänga dusch och bastu avdelningen för herrar (omklädning och toalett är öppna). Bokning av dam avdelningen kan ske för bastusugna herrar.

Lämna ett svar