Dags att hugga julgran!

Vi vill passa på att påminna om att alla är välkomna att hugga sin julgran på samfällighetens marker så länge det är okej med eventuella grannar i närheten.
Att ansvarsfullt plocka smågranar på våra marker hjälper till att förhindra igenväxning vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden och artrikedomen i skogen.
-Så välkommen att hugga din gran med gott samvete och hjälp samtidigt till att hålla våra marker i gott skick!

Lämna ett svar